News
“ราคา Bitcoin จะกลับไปที่ 5,000 ดอลลาร์” กล่าวโดยนักวิเคราะห์การตลาดชื่อดัง
ความคิดของนาย Gundlach ที่มีต่อ Bitcoin สอดคล้องกับนาย Ardo Hansson สมาชิกสภาธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่กล่าวถึงคริปโตว่า “เป็นนิทานหลอกเด็ก”

นาย Jeffrey Gundlach หัวหน้าผู้บริหารของ DoubleLine Capital และนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงซึ่งมักถูกขนานนามว่า "ราชาแห่งตราสารหนี้" เขาได้คาดการณ์ว่าราคา Bitcoin อาจสามารถพุ่งถึง 5,000 ดอลลาร์เพื่อให้นักลงทุนได้กำไร 25 เปอร์เซ็นต์

ราคา Bitcoin พุ่งไปยัง 5,000 ดอลลาร์

นาย Gundlach ซึ่งเป็นผู้บริหารสินทรัพย์มูลค่ากว่า 2 แสนล้านดอลลาร์ ได้ให้คำทำนายของเขาบน Webcast ที่เขาพูดเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่หลากหลาย ในระหว่างการออกอากาศบน Webcast นั้นเขากล่าวว่าปี 2019 จะเป็นปีที่ผันผวนสำหรับตลาด

เขากล่าวถึง Bitcoin ว่าราคาของมันจะขึ้นไปแตะที่ 5,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ ถึงแม้ว่าเขาจะแนะนำกับนักลงทุนของเขาว่า ออกห่างจาก Bitcoin ก็ตาม

“ผมไม่แนะนำอะไรที่เกี่ยวกับ Bitcoin แต่ถ้าคุณต้องการที่จะเก็งกำไร ผมว่าราคามันสามารถพุ่งไปถึง 5,000 ดอลลาร์ได้ พูดง่าย ๆ 25 เปอร์เซ็นต์”

อ้างอิงจาก

CNBC

นาย Gundlach กล่าวว่าเขาคาดว่าเส้นอัตราผลตอบแทน (yield curve) จะเพิ่มสูงขึ้นในปีนี้ นักลงทุนสถาบันจะมองว่ามันอาจเป็นสัญญาณที่จะเป็นขาขึ้นแล้ว และเขากล่าวเสริมว่านักลงทุนควรมองหาบริษัทที่มี “งบการเงินของบริษัท” ที่แข็งแกร่ง

ในขณะที่เขียนอยู่นี้ราคา Bitcoin อยู่ที่ 4,057 ดอลลาร์เพิ่มขึ้นประมาณ 7 เปอร์เซ็นต์ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นของราคาอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่วันที่ 6 มกราคมนั้นเห็นได้ว่าราคาของมันเพิ่มขึ้นจาก 3,900 ดอลลาร์เป็น 4,100 ดอลลาร์ในเวลาไม่กี่ชั่วโมง อ้างอิงจาก

CryptoCompare

มูลค่าตลาดของมันอยู่ที่ 71.09 พันล้านดอลลาร์

ความคิดของนาย Gundlach ที่มีต่อ Bitcoin สอดคล้องกับนาย Ardo Hansson สมาชิกสภาธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่กล่าวถึงคริปโตว่า “

เป็นนิทานหลอกเด็ก

ปี 2019 อาจเป็นปีของ Bitcoin ก็เป็นได้ ยังไงเสียนักลงทุนก็ต้องคอยติดคามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลา

Jan 10, 2019

Source : https://siamblockchain.com/2019/01/10/bitcoin-could-make-it-to-5000-says-prominent-market-analyst/

pitch your idea page