ร่วมมือกับเรา
เข้ามาเป็นสมาชิกของเราเพื่อพัฒนาชุมชนแห่งเงินดิจิทัลไปด้วยกัน

แบบรายบุคคล ผู้สนับสนุน

 • เข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิก
 • ส่วนลดในการเข้าร่วมกิจกรรมของพันธมิตร
 • ผลประโยชน์จากข้อเสนอของพันธมิตร
 • ส่วนลดงานสัมนา
 • แสดงในรายชื่อสมาชิก

แบบองค์กร ผู้สนับสนุน

 • เข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิก
 • ส่วนลดในการเข้าร่วมกิจกรรมของพันธมิตร
 • ผลประโยชน์จากข้อเสนอของพันธมิตร
 • ส่วนลดงานสัมนา
 • แสดงโลโก้

เงื่อนไขและข้อตกลง

Cryptobeach.in.th เป็นเว็บไซต์ภายใต้อำนาจของ Crypto Beach Association มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับเงินดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในประเทศไทย และเพื่อประกาศกิจกรรมต่างๆ ที่ Crypto Beach Association ได้มีส่วมร่วม/จัดขึ้น รวมไปถึงเป็นแหล่งรวบรวมโครงการที่ต้องการเงินทุน เป็นเสมือนตัวกลางระหว่างผู้ประกอบการกับนักลงทุน

ข้อกำหนดฉบับนี้ เป็นข้อตกลงทางกฎหมายที่ครอบคลุมการให้บริการ ที่จัดหาโดย Cryptobeach ("Cryptobeach.in.th" หรือ "Crypto beach association" หรือ "เรา") ให้กับคุณในฐานะปัจเจกบุคคล การใช้บริการของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้พร้อมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Cryptobeach.in.th โปรดอ่านข้อตกลงฉบับนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างละเอียดก่อนที่จะยอมรับ

 1. การลงทะเบียนและบัญชีผู้ใช้
 2. หากต้องการใช้บริการของเราหรือเข้าสู่ระบบนี้หรือแหล่งข้อมูลบางส่วนที่มีให้ เราอาจต้องขอรายละเอียดข้อมูลของคุณ เพื่อลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ ("User Account" or "account") โดยรายละเอียดทั้งหมดที่คุณให้ไว้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและครบถ้วน หากเราพบว่ารายละเอียดไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่ครบถ้วน เรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคุณในการเข้าถึงไซต์หรือแหล่งข้อมูลใด ๆ และยุติหรือระงับบัญชีของคุณ

 3. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
 4. คุณรับทราบและยอมรับว่าลิขสิทธิ์ทั้งหมด เครื่องหมายการค้า และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้และบริการของเรา เป็นทรัพย์สินของ Cryptobeach เท่านั้น เราอนุญาตให้คุณใช้สิทธิในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรารวมทั้งเนื้อหาเนื้อหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อจุดประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามที่ได้รับอนุญาตจากเราเป็นครั้งคราว การใช้เนื้อหาใด ๆ ในลักษณะอื่นเป็นสิ่งต้องห้ามโดยชัดแจ้งและคุณยินยอมที่จะไม่คัดลอก, แจกจ่าย, ขาย, อนุญาตให้ทำวิศวกรรมย้อนกลับ, แก้ไขเผยแพร่ หรือ มีส่วนร่วมในการโอนหรือขายสร้างผลงานลอกเลียน

 5. การยกเลิกการเป็นสมาชิก
 6. สมาชิกสามารถยกเลิกสมาชิกได้โดยไม่ต่อสัญญาการเป็นสมาชิกเมื่อครบปีสัญญา หรือติดต่อมายังสมาคมโดยตรงเพื่อให้ยกเลิกการเป็นสมาชิกล่วงหน้า เพื่อให้สถานะของเขาเป็นผู้ใช้ทั่วไป อย่างไรก็ตามหากเขาต้องการเป็นสมาชิกอีกครั้ง เขาสามารถต่อสัญญาโดยใช้บัญชีเดิมได้

pitch your idea page