เครือข่ายของเรา

เครือข่ายของเรา

ผู้สนับสนุนเรามีทั้งบุคคลทั่วไปและองค์กร ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือสมาชิกสมาคม Crypto Beach ในแง่มุมที่แตกต่างกันไป และสมทบทุนพื้นฐานจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อความเติบโตของ Crypto Beach

SKUBERG
We built many project to our clients, by leading with creative thinking process through business strategies and drive with performance technology
 Blockchain is being touted around the world as a disruptive technology that could revolutionize finance, trade, legal systems, digital media, and much more. The Future of Blockchain Solution
CMS
CMS is payment gateway for blockchain payments. Having started off in 2018, we have made it our mission to grow adoption of cryptocurrencies on a global scale. CMS provides a reliable payments infrastructure that caters for the needs of both merchants and their customers:accessible, convenient and customer oriented.
Siam Blockchain
Bitcoin & Ethereum news, analysis and review about technology, finance, blockchain and markets - cryptocurrency news.
BLOCKPLUS
Blockplus provides full-service ICO PR and is a marketing agency that focuses on raising awareness through Thai community. Our service includes PR support, Media Relations, Community Management, Digital Marketing and Influencer Outreach.
Crypto Beach Academy
Crypto Beach Academy provide education for those people who are seeking to reach financial freedom through understanding how blockchain technology works.
Cryptobeach Lab
Cryptobeach Lab open a new path to development capital for start-up companies and business concepts built around using distributed ledger applications. They represent the key element in a blended capital model that offers access to a wider range of investors.
pitch your idea page